Christmas Rhapsody

D’Christmas Rhapsody ass eng Wantergeschicht fir Grouss a Kleng.
Musek, Text & Animatioun vum Caroline Mirkes.
Gesonge vum Ensemble Vocal du Luxembourg

Christmas Rhapsody

Ënnertitelen op Lëtzebuergesch sinn do

Share the vibe !

E Schnéimann steet eleng an der Landschaft a fäert, säin Häerz wier ze kaal fir dës Welt. D’Krëschtliichtercher berouegen hien, datt et genau sou ee kaalt Häerz ass, dat zu him passt. An du kënnt och schonns de Santa vum Himmel erof. Zimmlech messy a lëschteg schéngt en ze sinn. Zesummen mat sengen Rendéieren gëtt e sech Méi er¨m alles an de Grëff ze kréien, Et wier jo alles an der Rei, wann dunn net och nach een Onwieder optauche géing… Heiansdo bréngen een eben d'Zoufäll zu deem Allerbeschten! Schéi Chrëschtdeeg!

D’Christmas Rhapsody gouf agesonge vum Ensemble Vocal du Luxembourg an opgeholl vum Claude Schlim am Schlim Tounstudio. D’Caroline Mirkes huet d’Musek, den Text an d’Animatioun kreéiert.

Mat der Ënnerstëtzung vum Ministère de la Culture

1.The Snowman

He was standing alone in white covered greens,
The wind was freezing. (2x poor snowman)
A heart so cold that`s how it seems.
Carrot nose, eyes so black
Heart so cold
And with a crack.

When it’s snowing, snowing, snowing,
Even, a snowman chitters, chitters, chitters
seeing families behind windows,
candle lights, Christmas glitters,
cinnamon fresh in the air,
Yes, snowman, the world is unfair!

When it’s snowing, snowing, snowing,
Even, a snowman chitters, chitters, chitters,
When it’s snowing, snowing,  
Snowing, snowing…
Poor snowman, poor snowman

And there he stood, waiting for spring to get him to
heaven, heaven, heaven.

2.Christmas lights

Bling, bling, swing, swing,
It’s you, the landscapes’ king!
Bling, bling, ding, dong,
Cold is where you belong!

Look at those children’s bliss,        
A heart with warmth is not what you miss.
Coldness is your own warm kiss,
Your heart is perfect as it is!
Ahhhh….

Klingelingeling
Mandy stop flickering,
Klingelingeling
I’m so excited,
Sandy, he is landing!

3.The Arrival

And there he runs, greeting the snowman
greeting the snowman, greeting the snowman.
Rushing between houses
greeting all the spouses,  
Hello, hello, hello hello Hello.
Rudolf, Robin, Jack and Peggy
Ben and Tom and Mack and Jerry
Come on deer, come on deer
Let’s get the beer.
No, No, No, Nooo
There’s another list
Every year the same,  
every year the same
Let’s get this work here done
before we see the sun.
This list is too long, long, long, long
This list is too long, long, long, long
Another night shift comes along!
Ding dong, klingelingeling, klingelingeling
Let’s get this work here done
before we see the sun.
hey-hop, hey hop, hey ho, ding dang dong
hey-hop, hey hop, hey ho, ding dang dong

4.Santa’s mess

Is this Teddy for Eddy
this caddy for Freddy?
Is this princess for Hannelore?
The Aladin for Quijanandore?
No no no no (ho ho ho)

The Teddy is for Margaret,
The caddy is for Misses Gridd,
The princess is for Evelyn,
for Henry is the Aladin,
No no no no (ho ho ho)

The Aladin’s for Jacqueline,  
The novel is for Evelyn,
For Shena is the Mandoline.
and who put this cowboy into the bin?
What a mess, what a mess
put this puppy next to the chess!

I can’t see nothing in this mist.
Rudolf, take over the list!

There they were rising
Fulfilling wishes…
Ahhhhhhh…

Turbulences, Ahhh
Watch the parcels, turbulences
Watch the parcels, watch the parcels
watch the parcels, turbulences,  
watch the parcels, watch the parcels

5.Parcel’s Dance

Parcels falling, mistakes calling,  
play of chance,
parcels falling, chimneys seizing,
Santa’s in panic,
watching the huge parcels’ dance.

6.Refund Claims

What a mess,
puppet, chess,  
another year of Santa’s guess!

There you go,
big boys bow,
now, my sun, just grow!

What’s this plane?
Where’s my bow?
Every year the same!

Catastrophe, pain, no glee,
humongous mess, not my address!
Mmmhhhh…

And there they were sitting sad and grumpy,  
ignoring that Santa’s flight was bumpy.
Thinking their right was to get (to get, to get, to get)
no thanks for all they’ve had.

7.When it’s snowing

When it’s snowing, snowing,  
soft wind’s blowing, blowing,
chimneys glowing, glowing
When it’s Christmas in the hood.

When it’s snowing, snowing,  
hearts are growing, growing
love is flowing, flowing,
When it’s Christmas in the hood.

Walking through newborn snow
seeing people parcels throw

Front doors filling up with parcels
children looking for their wishes, wishes, wishes
Ahhhhhhh….

Look what I found, look what I found
Look what I found, look what I found

People running through the village
here is your parcel,  
here is your parcel,
here is your parcel.

When it’s snowing, snowing
hearts are growing, growing,
love is flowing, flowing,
when it’s Christmas in the hood.

When all people, people
come together, -gether
help each other, other,
then it’s Christmas, Christmas
Christmas, Christmas

We all have something to give
We all have something to give
the children show us how to live
the grumpy shows the happy mood
the villains show us the good